නිතර අසන ප්‍රශ්න

 • ණය ඉල්ලුම් කරන්නේ කෙසේද?

  වෙබ් අඩවියේ ණය ඉල්ලුම් පත්‍ර පිටුවට යන්න. අවශ්‍ය ණය මුදල තෝරන්න. නම, වාසගම, දුරකථන අංකය පුරවන්න. අයදුම් පත යැවීම සඳහා “Start Your Application”බොත්තම ඔබන්න.

 • ණය ඉල්ලුම් කල හැක්කේ කාටද ?

  මුලිකවම ඕනෑම වයස 22 - 55 අතර වීම.

  ශ්‍රී ලංකික පුරවැසියෙකු හෝ පදිංචි කරුවෙකු වීම.

  ස්ථාවර ආදායමක් ඇති ස්වයං රැකියාවක නියුතු හෝ රැකියාවක නියුතු වීම.

  දැනට CMC වෙතින් ගත් ණයක් ගෙවීමට නැති.

 • මාගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ දිනය ?

  ඔබගේ ඊ මේල් ලිපිනයට අප එවා ඇති කොන්දේසි වලට අදාළ කොටසේ ඔබගේ ණය වාරිකය කල් පිරෙන දිනය සහ ණය වාරිකය ආපසු ගෙවිය යුතු දින ඇතුලත් කර ඇත. නියමිත දිනට හෝ ඉන් පෙර අදාල ණය මුදල ගෙවන්නේ නම් අනවශ්‍ය දඩ මුදල් ගෙවීමට සිදු නොවනු ඇත .

 • කිසියම් අධාරක ලියකියවිලි අවශද ?

  ඔබගේ ණය අනුමත කිරීම සඳහා උපකාරක කිසිම ලියවිල්ලක් අපි ඉල්ලා නොසිටිමු. පහත සදහන් විස්තර පමණක් ඔබේ සුදුසුකම් සහ අදාල සුදුසු කාණ්ඩයට ඇතුලත්ද යන්න පමණක් තහවුරු කිරීම අප කරන්නෙමු.

  ජාතික හැදුනුම්පත

  දුරකථන අංකය

  බැංකු ගිණුම් විස්තර මුදල් බැර කිරිම සඳහා.

 • ගතවන මුළු කාලය

  එවන ලද අයදුම්පත් පැය කීපයක් තුල හෝ පැය 24 ක් ඇතුලත අවසාන තීරණය ඊ-මේල් ලිපිනයට හා SMS මාර්ගයෙන් දැනුම්දෙනු ලැබේ.

 • මුදල් ලැබී ඇති බව දැනගන්නේ කෙසේද ?

  ඊ-මේල් ලිපිනයට හා SMS මාර්ගයෙන් දැනුම්දෙනු ලැබේ. ඔබගේ බැංකුවට ගතවන කාලය අනුව ඔබගේ ගිණුමට මුදල් බැරවනු ඇත.

 • නැවත ගෙවන්නේ කෙසේද ?

  ක්ෂණිකව බැරකරන්න

  bank remittance (SLIPS)

  Bank Name : Commercial Bank
  Account Name : Commercial Merchant Credit (Pvt) Ltd.
  Account Number : 1000080092
  Branch : Boralesgamuwa

  Online internet banking.

  කරුණාකර මතක තබාගන්න :
  මුදල් තැන්පත් යන්ත්‍රය භාවිතා කරන්නේ නම් ඔබේ හැදුනුම්පත් අංකය හෝ ණය සදහා අදාළ අංකය ගෙවුම් පත්‍රයේ “ Notes ”යන කොටසේ ලියන්න. ගෙවුම් පත්‍රයේ පිටපතක් හැදුනුම්පත් අංකය සමග ණය මුදලට අදාල අංකය “Loan Referance Number” කරුණාකර info@cmclanka.com වෙත එවන්න.

 • වාරික ගෙවීමට අතපසු වුවහොත් අමතර ගෙවීමක් කරන්නට සිදු වේද?

  ගිවිසුමට අනුව සෑම වාරික ගෙවීමක්ම නියමිත දිනට ගෙවිය යුතුය. සේවාලාභියා බැදී සිටින බැවින් නියමිත දිනට වාරික ගෙවීම අතපසු වුවහොත් දඩ මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ.