ආරක්ෂණය

Last update on 15 DEC 2018

1 Security

අප සතු බොහොමයක් ඔබේ තොරතුරු විද්‍යුත් දත්ත ගබඩා වල සුරක්‍ෂිත කර ඇත. තවත් සමහරක් තොරතුරු කඩදාසි වල ලිපිගොනු තුල ඇත. ඔබ අප සමග හුවමාරු කරගන්නා තොරතුරු ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම කෙතරම් වැදගත් දැයි අප දනිමු. පරිගණක ආරක්ෂක පද්ධතියක් ද ඔබේ දත්ත සුරක්ෂිත භාවය සඳහා අප යොදාගෙන ඇත. අපගේ කාර්යාල වල භෞතික සුරක්ෂිත බවද තහවුරු කර ඇත. අපගේ පරිගණක පද්ධති සුරක්ෂිතතාව නිරතුරු යාවත්කාලීන කරනු අතර අවශ්‍යතාව අනුව අන්තර්ජාල සංවර්ධන උපායන් ද අනුගමනය කරමු.

2 පෞද්ගලික තොරතුරු කිසිවිටෙක විකුණනු නොලැබේ.

CMC කිසි දිනෙක ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු තුන්වැනි පාර්ශවයකට කුලියට දීමට හෝ විකිනීමට සුදානම් නැත.

3 විද්‍යුත් සන්නිවේදනය

ඔබගේ කාලීනය තත්වයන් පිලිබඳ තොරතුරු අනාවරණයන්, දැනුම් දීම්, ලිපි ලේඛන තුලින් කලින් කලට ඔබට ලැබෙනු ඇත. (CMC සමඟ ගොඩනැගෙන මෙම සඹදතා වලදී ඔබ ලබාගත් ණය මුදල් තහවුරු කිරීම, ඊමේල් ලිපිනයන් තහවුරු කිරීම්, මුර පද වෙනස් වීම් තහවුරු කිරීම්, පාරිභෝගික සේවා දැනුම්දීම් යනාදිය) CMC සමඟ වෙබ් අඩවියක ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඔබ එකඟ වෙනවා සියලු සන්නිවේදන සබඳතා විද්‍යුත් ජංගම ආරක්ෂක කෙටි ඇමතුම් හා ඊමෙල් සබඳතා හරහා ගනු දෙනු සිදුවිය යුතු බවට.

4 ඔබේ තොරතුරු රැස් කිරීම

ක්‍රම කිහිපයකින් ඔබේ තොරතුරු අප රැස් කරන්නෙමු.

 • වෙබ් අඩවි සහ ඉල්ලුම් පත්‍ර හරහා ඔබ සන්නිවේදනය කරන තොරතුරු
 • අප සමග සන්නිවේදනය කරන තොරතුරු
 • ණය සමාගම් සහ පාරිභෝගික සේවා සපයන ආයතන හරහා ඔබගේ ණය පිලිබඳ තොරතුරු
 • ඔබේ අනන්‍යතාව තහවුරු කරගැනීම සඳහා.
 • වංචා මැඩිමටත්, කාර්යමණ්ඩල පුහුණුවටත්, ගුණාත්මක නිරීක්ෂණයන් සඳහාත් අපවිසින් දුරකථන සංවාද නියාමනය කිරීමත් පටිගත කිරීමත් කරනු ලැබේ.
 • අප සමඟ ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබ වයස අවුරුදු 18ට වැඩි විය යුතුය. ලාබාල වයස් කරුවන් සඳහා මෙම සේවාව සම්පුර්ණයෙන් ම තහනම් වෙයි.

5 ඔබේ තොරතුරු භාවිතය

අප සතු තොරතුරු:

 • පහත සඳහන් ඔබේ තොරතුරු අප සතුව තබා ගන්නෙමු.
 • ඔබේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංක, ඊමෙල් ලිපිනය, උපන් දිනය, වෘත්තිමය බැංකු තොරතුරු, මූල්‍ය තත්වය පිලිබඳ විස්තර අප ලග තිබෙනු ඇත.
 • ඔබ අප සමඟ සන්නිවේදනය කරන දුරකථන අංක.
 • ඔබ සමග ගනුදෙනු කිරීම සඳහා.
 • ඔබෙන් ලබා ගන්නා ලද තොරතුරු, ණය ආයතන වලින් ලබාගන්නා තොරතුරු, අන්තර්ජාලයෙන් හෝ වෙනත් මාධ්‍යයන්ගෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු.

6 පෞද්ගලිකත්වයට අදාල ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම.

ඔබට නොදන්වා මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති කලින් කලට වෙනස් කරනු ඇත. ඒ අපගේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා හා නීතිමය කටයුතු වලට අදාලවය.. මෙම වෙනස්වීම් දැනගැනීම සඳහා කලින් කලට අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ලෙස ඔබට ඇරයුම් කරමු.

7 නවීකරණය කිරීම - අර්ථකථනය කිරීම

CMC කලින් කලට පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති නවීකරණය හෝ යාවත්කාලීන කරනු ඇත. එබැවින් වෙනස් කිරීම් සිදු කල වහාම ඒ පිලිබඳ යාවත්කාලීන දැනුම් දීම වෙබ් පිටුවේ ශීර්ෂයේ දිස්වීමට සලසමු. අන්තර්ගත වෙනස් වීම් ඊමේල් මගින් දන්වමු. පෙර දැනුම් දීම් වශයෙන් ද වෙබ් පිටුවේ පලකරනවා ඇත. වෙනස් වීම් දැන ගැනීම සඳහා කලින් කලට වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න.

8 ගැටළු හා පැමිණිලි

ඔබට මේ පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති ගැන යම් ගැටළුවක් හෝ පැමිණිල්ලක් ඇත්නම් info@cmclanka.com වෙතට ඊමේල් කරන්න.