කොන්දේසි

1 කොන්දේසි

මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුල්වීමේදී එහි භාවිතය පිලිබදව නීති සහ කොන්දේසි අනුගමනය කිරිමට ඔබ බැදී සිටියි. එසේම නීති සහ රෙගුලාසි අනුගමනය කිරිමත් දෙශීය නීති පද්ධතිය අනුව කටයුතු කිරිමටත් ඔබ වගකීමෙන් බදී සිටි.ඔබ මෙම කොන්දේසි වලට එකග නොවන්නේ නම් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම ඔබට තහනම්ය.

මෙම වෙබ් අඩවිය තුල අඩංගු සියලුම තොරතුරු වෙළද නාම නීතියට හා කතෘ අයිතීන් මගින් සුරක්ෂිත කර ඇත. මෙම කොන්දේසි කලින් කලට දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් කිරීමේ අයිතිය අප සතුය. එවැනි වෙනස් කිරීමක් ඔබට නොගැලපේනම් කල හැකි එකම දෙය වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් වැලකී ඔබගේ ගිණුම වසාදැමීමය. එම සංශෝධන තිබියදී ඔබ නොකඩවා මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ නම්, ඉන් අදහස් කරන්නේ එම සංශෝධිත කොන්දේසි වලට ඔබ එකග බවය.

වෙබ් අඩවියේ පූර්ණ උපායශීලීතත්වය මත මෙහි ඉහත සඳහන් නීති සහ රෙගුලාසි වලට අමතර අයිතීන් වලට වගතියක් නොවන සේ වෙනස් කිරීම, තහනම් කිරීම, සීමා පැනවීම හෝ සම්පුර්ණයෙන් අයින් කර දැමීම ගිණුමක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම ක්‍රියාකාරිත්වය නවතා දැමීම ඕනෑම වෙලාවක දැනුම් දීමකින් හෝ දැනුම් දීමකින් තොරව කලහැකිය. එම කොන්දේසි කඩකිරීමෙදී මෙම අඩවියේ පාලන ව්‍යුහයේ උපායශීලී තීරණය මත අත්හිටුවීම හෝ අක්‍රිය කිරීම කලහැකිය. වෙබ් අදවීය විසින් පරිශිලකයා වෙත සපයනු ලබන සේවාවන් කිසියම් පරිශීලකයෙක් හෝ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් විසින් වෙනස් කිරීම හෝ නවීකරණය කිරීම වැනි අවස්ථාවකදී වෙබ් අඩවිය හෝ එහි පාලන තන්ත්‍රය ඊට වගකියනු නොලැබේ.

ඔබ පවත්වාගෙන යන නය පිලිබඳ වාර්තා (මෙම එකඟතා සහ ඕනෑම ආපසු ගෙවීම් වාර්තා) CMC මඟින් මාස හය (06)ක කාලයක් තබාගනු ලැබේ. හෝ ඔබ CMC සමඟ ගිණුමක් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් ඔබගේ ලිඛිත ඉල්ලීමකට ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවකදී ( ණය කොන්දේසි කාලසීමාව) තුල ලබා ගත හැකිය.

2 බුද්ධිමය දේපල අයිතීන්.

අපගේ වෙබ් අඩවිය තුල බුද්ධිමය දේපල සහ ඒ තුල අප ප්‍රසිද්ධ කරන දේ වල අයිතිය අප සතුය. එම සියලුම දේ ලොව පුරා අනුමත සම්මුතීන් හා කතෘ අයිති නීති වලින් ආරක්‍ෂිතය. එම සියලුම අයිතීන් හා හිමිකම් ඇවිරිණි.

3 පරිපාලන නීති

මෙම ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට අනුගත වේ.

4 වගකියනු නොලැබේ.

cmclanka.com වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය සම්බන්ධව කිසියම් ආකාරයක ප්‍රකාශිත හෝ පෙන්නුම් කරනු ලැබූ දේ පිලිබඳ වගකීමක් දෙනු නොලැබේ. ඒවගේම ඕනෑම ආරක්ෂණ විධියක් සීමාරහිතව පෙන්නුම් කරනු ලැබූ ආරක්ෂණ විධියක වාරණ භාණ්ඩයක තත්වය, සුවිශේෂ කාර්යයක් සඳහා පරිමිත බව බුද්ධිමය දේපල පිලිබඳ නොබැදීම, වෙනත් අයිතීන් කඩකිරීම පිළිබඳව ද එසේමය. තවදුරටත් CMC ආයතනය නිරවද්‍යතාවය ලැබිය හැකි ප්‍රථිපල, වගකිවයුතු බව යොදාගැනීමේදී වෙබඅඩවියේ අන්තර් ගතභාවිතය වෙතත් සම්බන්දින වෙබ් අඩවියක් සම්බන්ධ අන්තර්ගතය පිලිබඳ වගකීමක් දරණු නොලැබේ.

5 සීමාවන්

කිසියම් ආකාරයකින් CMC හෝ වෙනත් සපයුම් කරුවන් ඕනෑම පලුදු වීමක්, සීමාවක් නැතිවම පලුදුවීමක් හෝ, දත්න විනාශයක් හෝ ලාභ නොලැබීමක් යම්කිසි ව්‍යාපාරික බාධාවක් නිසා, cmclanka.com අඩවිය යොදා ගැනීමේ දී CMC හෝ CMC බලයලත් නියෝජිතයකු හෝ හරි වාචිකව හෝ ලිඛිතව ඒ ආකාර පලුදු වීමක් දැනුම් දුන් විටත්, මක්නිසාද යත් සමහර නීතිරීති වල සිමාවන් එම පෙන්නුම් කරන ලද ආරක්ෂණ විධි හෝ වගකීම් සිමාවන් අහම්බ හානි වලට ගොදුරු විය හැකිය. මේ සිමාවන් ඔබට අදාල නොවේ.

6 පරීක්ෂණ හා නිවැරදි කිරීම්

CMC වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත වූ යතුරු ලියනය කිරීම්, පින්තුර දර්ශන තුල තාක්ෂණික වැරදි තිබිය හැකිය. CMC ආයතනය එම වෙබ් අඩවිය තුල ඇති අන්තර්ගත නිරවද්‍ය, පරිපුර්ණ හෝ යාවත්කාලින බවට ආරක්ෂණයක් නොදෙයි. පුර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව එහි අන්තර්ගතයන් වෙනස්වීම වලට භාජනය කල හැකිය. කෙසේ වෙතත් අන්තර්ගතයන් යවත්කලීන කිරීමට බැඳී නොමැත.

7 සම්බන්ධ වෙබ් අඩවි

CMC වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධිත අනෙකුත් වෙබ් අඩවි සියල්ල නිරික්ෂණය කර නොමැති අතර එවැනි සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවි පිලිබඳ වගකීම දරනු නොලැබේ. එවැනි සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවි සම්බන්ධව CMC අඩවියේ සහතිකයක් නොමැත. එවැනි සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවි භාවිතය පරිශීලකයගේ අවදානම පිලිබඳ ඔහුගේ වගකීම මත විය යුතුය.

8 වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලින කිරීමේ භාවිතය පිලිබඳ කොන්දේසි.

පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව වෙබ් අඩවිය පුනරීක්ෂණය කල හැක. එය භාවිතයේදී ඔබ එම යාවත්කාලින කොන්දේසි වලට අනුගත විය යුතුය.

මෙම ගිවිසුම පිලිබඳව ගැටලු ඇත්නම් අප හා සම්බන්ධ වන්න. අවශ්‍ය නම් ලිඛිත පිටපතක් ඉල්ලුම් කලහැකිය.

මෙම ගිවිසුම ලිබිතව ලබාගැනීම සදහා කරුණාකර අපව අමතන්න